Shigakogen Yamanoeki, Shiga-Kogen, Yamanouchi-machi, 
Shimotakaido-gun, Nagano, Japan

Store Hours 10:00 am to 4:00 pm

©2019 by Shiga Kogen Souvenirs